การดาวโหลดโปรแกรม

การดาวโหลดโปรแกรม ให้ท่านคลิกที่ เมนู Download แล้วเลือก ชุดติดตั้งให้เข้ากับระบบปฏิบัติการองท่าน

บางเครื่อง ไฟล์ที่ดาวโหลดมาจะเป็นชื่อไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น Auto แบบไม่มีนามสกุล ให้ท่าน ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ โดยเติม นามสกุล .rar ลงไป

ท่านก็จะสามารถแตกไฟล์ ออกมาได้

^