การติดตั้งโปรแกรม Auto Radio v4.5

การติดตั้งโปรแกรม Auto Radio v4.5

หลังจากที่เราดาวโหลดชุดติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว ให้แตกไฟล์ออกมา จะได้ไฟล์แบบนี้

ให้ท่านเปิดอ่านไฟล์ก่อนการติดตั้ง.txt เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการองโปรแกรม

หลังจากนั้นให้ท่าน ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ ติดตั้ง .exe แล้วกด next

เลือกเห็นด้วยยอมรับเงือนไขการใช้งานโปรแกรม แล้วกด next

กด next แล้วเลือกที่อยู่สำหรับการติดตั้ง แล้วกด next

กด next เพื่อทำการติดตั้ง

หลังจากติดตั้งโปรแกรมถึงขั้นตอนสุดท้าย โปรแกรมจะเด้งให้ติดตั้ง mysql เพื่อทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน ให้ next เพื่อติดตั้ง mysql

กด next ไปเรื่อยๆ แล้วกด install

โปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้ง mysql หลังจากนั้นให้กด finish

แล้วค่อยกด finish ของโปรแกรมจัดการสถานีวิทยุ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

^