หลักการทำงานของโปรแกรม

หลักการทำงานของโปรแกรมจัดการสถานีวิทยุ Auto Radio คือ

1 เมื่อถึงเวลาต้นชม. ตัวโปรแกรมจะทำการเทียบเวลา และตรวจสอบว่ามีคำสั่งให้ตัดข่าวหรือไม่ ถ้ามีก็จะเปิดข่าว ถ้าไม่มี ก็จะเล่นลำดับต่อไป

2 เมื่อสิ้นสุดการเทียบเวลา โปรแกรมจะทำการ เปิดสปอตต้นชั่วโมง ตามที่เราได้กำหนดไว้ โดยจะเรียงลำดับจาก 1-25

3 เมื่อสิ้นสุดการเปิดสปอตต้นชั่วโมง โปรแกรมจะทำกาตรวจสอบ ว่า ชั่วโมงนี้ เป็นลิงค์รายการสดผ่านเนต หรือ เทปรายการ โปรแกมจะทำงานตามที่เรากำหนดไว้

4 เมื่อเล่นรายการถึงเวลาที่กำหนด โปรแกรมจะทำงาน วนลูปแบบนี้ไป 24 ชม จนครบ1วันและจะวนลูปรายสัปดห์ ส่วนเทปรายการนั้น จะวนลูป เป็นรายเดือน

^