โปรแกรมตัดข่าวถ่ายทอดด่วน Radio Hot News

โปรแกรมตัดข่าวถ่ายทอดด่วน Radio Hot News
โปรแกรมตัดข่าวถ่ายทอดด่วน Radio Hot Newsโปรแกรมตัดข่าวถ่ายทอดด่วน Radio Hot Newsโปรแกรมตัดข่าวถ่ายทอดด่วน Radio Hot Newsโปรแกรมตัดข่าวถ่ายทอดด่วน Radio Hot News
โปรแกรมตัดข่าวถ่ายทอดด่วนอัตโนมัติ Radio Hot News ให้การทำสถานีวิทยุเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ จะไปไหนมาไหนก็หมดห่วง ทำงานตรงตามเวลา ใช้งานง่าย


- เหมาะสำหรับสถานีวิทยุที่ไม่มีค่อยเวลาดูแล ไม่ต้องจ้างคนเฝ้าให้โปรแกรมทำงานแทน
- ตัวโปรแกรมสามารถทำงานแทนบุคลากรได้ตลอด 24 ชม. ตรงต่อเวลา
- สามารถกำหนดการถ่ายทอดด่วนได้ตลอด 24 ชม เช่นจะให้ถ่ายทอด ชม ไหนได้บ้าง
- สามารถกำหนดเวลาในการตัดข่าวต้นชั่วโมงได้ 24 ชม
- สามารถกำหนด Url ปลายทางได้
- เมื่อจบการถ่ายทอด โปรแกรมจะคืนค่ากลับไปที่สถานีให้อัตโนมัติ


สามารถลดต้นทุนในการจ้างพนักงาน เพราะโปรแกรมสามารถ ทำงานได้ตลอด 24 ชม
ราคานี้เป็นราคาต่อการใช้งาน 1 เครื่องเท่านั้น ลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (อัพเดทโปรแกรมฟรีตลอดอายุการใช้งาน)

อัพเกรดโปรแกรมฟรี ตลอดการใช้งาน โทร 063-987-9553 ไลน์ไอดี go2wifi

ราคาปกติ : 3,000.00 บาท

ราคาพิเศษ : 1,800.00 บาท

^