Auto Radio v4.2 ขายขาด

Auto Radio v4.2 ขายขาด
Auto Radio v4.2 ขายขาดAuto Radio v4.2 ขายขาดAuto Radio v4.2 ขายขาดAuto Radio v4.2 ขายขาดAuto Radio v4.2 ขายขาดAuto Radio v4.2 ขายขาด

โปรแกรมจัดการสถานีวิทยุแบบอัตโนมัติ ออโต้เรดิโอ ให้การทำสถานีวิทยุเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ จะไปไหนมาไหนก็หมดห่วง ทำงานตรงตามเวลา ใช้งานง่าย


- เหมาะสำหรับสถานีวิทยุที่ไม่มีค่อยเวลาดูแล ไม่ต้องจ้างคนเฝ้าให้โปรแกรมทำงานแทน
- ตัวโปรแกรมสามารถทำงานแทนบุคลากรได้ตลอด 24 ชม. ตรงต่อเวลา
- สามารถกำหนดการตัดข่าวทุกต้นชั่วโมงได้ ง่ายๆแค่ก้อปวาง
- สามารถตั้งการทำงานล่วงหน้าได้ 31 วัน
- มีระบบจัดการสปอตต้นชั่วโมงได้เป็นรายวัน และ รายสัปดาห์ กำหนดสปอต้นชั่วโมงได้สูงสุด 25 ตัว
- มีระบบจัดการเปิดสปอร์ตต้นชั่วโมง กลางชั่วโมง เทปรายการ หรือลิงค์รายการของลูกค้า แบบอัตโมนัติง่ายๆแค่ ก๊อปวางๆ
- มีระบบจัดการตัดข่าวต้นชั่วโมงอัตโนมัติ ง่ายๆ ใส่ url ข่าว แล้วกำหนดเวลาการทำงานเท่านั้น
- มีระบบจัดการเปิดเพลงตามหมวดเพลงที่เราต้องการได้ 15 หมวดเพลง เช่น เพลงสตริงช้า เพลงสตริงเร็ว เพลงลูกทุ่งช้า เพลงลูกทุ่งเร็ว ฯลฯ
- มีระบบจัดการตั้งเวลาเปิดเพลงตามหมวดที่เราต้องการได้ แบบอัตโนมัติ เช่น 10.00 น.เพลงตริง 13.00น.เพลงลูกทุ่ง
- มีระบบจัดการเทียบเวลาเปิดเพลงชาติ/เพลงสรรเสริญพระบารมี แบบอัตโนมัติ
- มีระบบจัดการสปอรตในชั่วโมง สมารถเปิดสปอรตภายใน ชม ได้ 3 ช่วง ช่วงละ 1-9 ตัว
- มีระบบจัดการเปิดเพลงรันเพลงไม่ซ้ำ อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
- มีระบบจัดการเปิดเพลงต่อเนื่องที่สมบูรณ์แบบ เฟสเพลงได้เนียน เหมือนมีคนมานั่งต่อเพลงเอง
- มีระบบรายงานการทำงานของโปรแกรมว่าแต่ละช่วงเวลา โปรแกรมได้ทำการเปิดหรือเล่นไฟล์อะไรไปบ้าง

สามารถลดต้นทุนในการจ้างพนักงาน เพราะโปรแกรมสามารถ ทำงานได้ตลอด 24 ชม
ราคานี้เป็นราคาต่อการใช้งาน 1 เครื่องเท่านั้น ลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (การอัพเดทโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วแต่ความสามารถที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนมากจะอัพเดทฟรี)

ราคาปกติ : 15,000.00 บาท

ราคาพิเศษ : 10,000.00 บาท

^